Duur: 2 dagen

De verdiepingscursus Coaching is alleen voor mensen die onze basisopleiding Therapiehondbegeleider (al gedeeltelijk) hebben gevolgd. Wil jij je nog verder bekwamen in het coachen met honden?

 

Coachen met honden

Honden begrijpen vaak niet waarom wij bepaalde dingen voelen maar andere zaken uitstralen, zij laten dan exact zien hoe wij ons van binnen voelen. Deelnemers krijgen inzicht in zichzelf door middel van de hond als spiegel.

Doordat honden het gedrag van de mens spiegelen zijn het goede leermeesters. Een hond reageert altijd eerlijk, direct en zonder oordeel op de gedragingen van de deelnemer. Hierdoor laat een hond glashelder zien waar talenten en ontwikkelpunten liggen. Voor de deelnemers wordt de invloed van hun lichaamstaal en handelen meteen duidelijk. Dit opent deuren naar een krachtige en authentieke leerervaring. De honden geven deelnemers op heldere en soms confronterende wijze feedback op hun handelen en gedragspatronen.

Tijdens een coachingsessie maken therapiehondbegeleiders de vertaalslag tussen deze verhelderende ervaring en de coachvraag in de dagelijkse praktijk. Deelnemers worden op respectvolle wijze gespiegeld in wie ze werkelijk zijn en waar hun ware kwaliteiten liggen.

Dit maakt het spiegelen met honden krachtig en waardevol voor communicatietrainingen, managementdagen, teamsessies of individuele vraagstukken. Dit kan individueel of in team verband. Denk hierbij aan de volgende mogelijkheden:

 

Coachen met honden voor particulieren

Voor deelnemers is het een leerzame en laagdrempelige manier om via de hond hun persoonlijke ontwikkeling en/of vraagstukken helder te krijgen. Denk daarbij aan non-verbale communicatie, assertiviteit, creativiteit, probleemoplossend vermogen, leiderschap, verantwoordelijkheid, samenwerking, relaties en vertrouwen.

Coachen met honden voor bedrijven

Het coachen met honden is een directe en waardevolle manier om veranderingstrajecten binnen een bedrijf te begeleiden. De interactie tussen mens en hond kan direct gekoppeld worden aan de interactie tussen mensen. Therapiehondbegeleiders maken hierbij de vertaalslag naar het dagelijks leven op de werkvloer. Hierdoor ontstaat ruimte voor (gedrags)verandering.

Onder andere voor teambuilding, vergaderbreaks, bedrijfsuitjes, managementdagen, teamsessies, communicatietrainingen of individuele coaching.

Coachen met honden voor teams

De hondenroedel is een krachtige metafoor op het gebied van samenwerken binnen een team. De honden weerspiegelen de verschillende rollen: zoals die van de krachtige leider, de twijfelaar, de ja-maarder of de conflict-vermijder. De roedel kan als voorbeeld worden genomen om communicatie- en leidingvraagstukken onder de loep te nemen die zich voordoen binnen een team. Door parallellen te trekken komen therapiehondbegeleiders via de honden bij de deelnemers uit. Samen met de honden onderzoeken deelnemers op een plezierige manier nieuwe vormen van communiceren en samenwerken. Coachen met Honden is een ideale manier om de saamhorigheid binnen het team te versterken.

Onder andere voor familie-uitjes, weekenden met groepen, workshops voor instellingen.

 

Aanmelden

2-daagse Coachen met honden

Twee dagen bewust coachen en gecoacht worden met je (eigen) hond onder vakkundige begeleiding van ervaren coaches. In samenwerking met elkaar komen tot mooie leerervaringen die je helpen het vak eigen te maken en/of te verdiepen. Via actieve, inspannende en ontspannende oefeningen leer je tevens veel over de verstandhouding met je eigen hond. En je hond is daarbij jouw spiegel, leermeester en oefenmaatje. Oefen-coachsessies met diepgang, soms confronterend, altijd respectvol.

Aandacht voor je coachhouding waarbij met verschillende coachhoudingen geoefend gaat worden, zodat je bewust wordt van jouw voorkeursstijl en kan oefenen met andere coachhoudingen

Data volgt